Päivitetty 16.02.2020

 
  SSSry logo   valokuvakollaasi

Jäsentemme kotipaikat vuonna 2019

Artikkeli on julkaistu myös Suvustajassa 1/2020. Kirjoittaja Martti Attila.

 

Yhdistyksemme hallituksen kokousten kestoaihe on se, miten voimme kehittää toimintaamme palvelemaan monipuolisemmin kasvavaa jäsenkuntaamme. Heräsi kiinnostus selvittää, kuinka Salo-keskeinen jäsenistömme on. Tämän vuoksi on jäsenrekisteristämme lajiteltu vuoden 2019 lopussa olleet jäsenet osoitteiden mukaiseen järjestykseen.

Oheisessa taulukossa on luokiteltu rekisterissämme olleet 386 jäsentä maakunnittain ja hieman Salo-keskeiseen järjestykseen. Maakuntien perässä olevat numerot viittaavat sukututkijoille tuttuun HisKin maakuntien numerointiin. Varsinais-Suomi ja Uusimaa on vielä jaettu pienempiin osiin. Nykyisen Salon luvut on vielä luokiteltu ennen viimeistä kuntaliitosta olleiden kuntien kesken.
Taulukosta ilmenee, että Salossa asuu 61,7 % (238) koko jäsenmäärästämme. Kun Somero lasketaan Salon seutuun, niin lukema on 64,8 % (250). Salolaisista yli puolet (127) asuu entisessä Salon kaupungissa (sisältää aiemman Uskelan kunnan). Muualla Varsinais-Suomessa asuu 10,4 % (40) jäsenistämme ja Uudellamaalla 15,8 % (61). Jälkimmäisestä valtaosan (38) vie pääkaupunkiseutu. Muille maakunnille jää yhteensä vain 9,1 % (35) – heistä noin kolmasosa (13) asuu Pirkanmaalla. Kolme jäsentä asuu Ruotsissa.

Jäsentemme kotipaikkojen jakaumaa selvitti v. 2007 Harri Lintula puheenjohtajan palstallaan (Jäsentiedote 1/2007). Tuolloin jäsenmäärä oli 310 – heistä 76,8 % (238) asui nykyisen Salon ja Someron alueella. Jäsenmäärä on siis 12 vuodessa kasvanut 24,5 %. Kasvun myötä näyttää kiinnostus ”salolaiseen” sukututkimukseen lisääntyneen Salon–Someron alueen ulkopuolella: Muun Varsinais-Suomen jäsenmäärän osuudessa on lisäystä 4,2 % (6,1 % → 10,4 %), Uudellamaalla 2,3 % (13,5 % → 15,8 %), ja vielä kauempana Salosta lisäystä jäsenmäärän osuudessa on peräti 5,5 % (3,5 % → 9,1 %). Salon seudun ulkopuolella asuvien osuus on siis lisääntynyt 12 vuodessa 12 %.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenistöstämme noin kolmasosa asuu entisen Salon kaupungin alueella ja kaksi kolmasosaa nykyisen Salon ja Someron alueella. Viimeisen kolmasosan kotipaikat jakautuvat lähes koko Suomeen. Näistä suurimmat lukemat löytyvät Uudeltamaalta, Turun seudulta ja Pirkanmaalta.

Kotipaikat

Tämä selvitys ei kerro tarkemmin, kuinka monella ei-salolaisella jäsenellämme on sukujuuria Salon seudulla. Uskoakseni suurimmalla osalla. Asuinpaikan ja sukujuurien lisäksi yhdistyksemme jäsenyyteen vaikuttanee ehkä se, onko jäsenen kotipaikalla omaa sukututkijoiden paikallista yhdistystä.

Martti Attila

 

Kirjaudu sisään

Käyttäjätunnus:

Salasana:


Uusimmat päivitykset


Suvustaja 1/2020

Puheenjohtajan tervehdys. Lue lisää ...

Kevään 2020 toimintakalenteri. Lue lisää ...

Hallituksen palsta. Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 1/7, 1985–1991 Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 2/7, 1992–1996 Lue lisää ...

Puheenjohtajakausina tapahtunutta, osa 3/7, 1997–2001 Lue lisää ...

Uskelanjoen vesistön kosket ja myllyt. Esivanhempiani niissä mylläreinä Lue lisää ...

Kiskon Haapaniemen linnan kukoistuskauden omistajat Lue lisää ...

Henkilöetsintää Neuvostoliitosta / Venäjältä, Internet-osoitteita ym.
Suomalaiset ja ruotsalaiset nimet venäjänkielisissä lähteissä Lue lisää ...

Kemiönsaaren seurakuntien alkuperäiskuvia (AP-kuvia) SSHY:lle Lue lisää ...

Jäsentemme kotipaikat vuonna 2019 Lue lisää ...

Kirjastoon 2019 hankitut uudet kirjat Lue lisää ...

Muita linkkejä


©2016 Salon Seudun Sukututkijat r.y. Tietoja sivuista | Henkilötietosuoja | Sivukartta | Sivuhistoria | Yhteystiedot | Web design Mikko Laihonen , mil[e]netti.fi