Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

Jäsentemme kotipaikat vuonna 2019

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2020 Kirjoittaja Martti Attila

Yhdistyksemme hallituksen kokousten kestoaihe on se, miten voimme kehittää toimintaamme palvelemaan monipuolisemmin kasvavaa jäsenkuntaamme. Heräsi kiinnostus selvittää, kuinka Salo-keskeinen jäsenistömme on. Tämän vuoksi on jäsenrekisteristämme lajiteltu vuoden 2019 lopussa olleet jäsenet osoitteiden mukaiseen järjestykseen.

Oheisessa taulukossa on luokiteltu rekisterissämme olleet 386 jäsentä maakunnittain ja hieman Salo-keskeiseen järjestykseen. Maakuntien perässä olevat numerot viittaavat sukututkijoille tuttuun HisKin maakuntien numerointiin. Varsinais-Suomi ja Uusimaa on vielä jaettu pienempiin osiin. Nykyisen Salon luvut on vielä luokiteltu ennen viimeistä kuntaliitosta olleiden kuntien kesken.
Taulukosta ilmenee, että Salossa asuu 61,7 % (238) koko jäsenmäärästämme. Kun Somero lasketaan Salon seutuun, niin lukema on 64,8 % (250). Salolaisista yli puolet (127) asuu entisessä Salon kaupungissa (sisältää aiemman Uskelan kunnan). Muualla Varsinais-Suomessa asuu 10,4 % (40) jäsenistämme ja Uudellamaalla 15,8 % (61). Jälkimmäisestä valtaosan (38) vie pääkaupunkiseutu. Muille maakunnille jää yhteensä vain 9,1 % (35) – heistä noin kolmasosa (13) asuu Pirkanmaalla. Kolme jäsentä asuu Ruotsissa.

Jäsentemme kotipaikkojen jakaumaa selvitti v. 2007 Harri Lintula puheenjohtajan palstallaan (Jäsentiedote 1/2007). Tuolloin jäsenmäärä oli 310 – heistä 76,8 % (238) asui nykyisen Salon ja Someron alueella. Jäsenmäärä on siis 12 vuodessa kasvanut 24,5 %. Kasvun myötä näyttää kiinnostus ”salolaiseen” sukututkimukseen lisääntyneen Salon–Someron alueen ulkopuolella: Muun Varsinais-Suomen jäsenmäärän osuudessa on lisäystä 4,2 % (6,1 % → 10,4 %), Uudellamaalla 2,3 % (13,5 % → 15,8 %), ja vielä kauempana Salosta lisäystä jäsenmäärän osuudessa on peräti 5,5 % (3,5 % → 9,1 %). Salon seudun ulkopuolella asuvien osuus on siis lisääntynyt 12 vuodessa 12 %.

Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenistöstämme noin kolmasosa asuu entisen Salon kaupungin alueella ja kaksi kolmasosaa nykyisen Salon ja Someron alueella. Viimeisen kolmasosan kotipaikat jakautuvat lähes koko Suomeen. Näistä suurimmat lukemat löytyvät Uudeltamaalta, Turun seudulta ja Pirkanmaalta.

Kotipaikat
Jäsentemme kotipaikat 2019

Tämä selvitys ei kerro tarkemmin, kuinka monella ei-salolaisella jäsenellämme on sukujuuria Salon seudulla. Uskoakseni suurimmalla osalla. Asuinpaikan ja sukujuurien lisäksi yhdistyksemme jäsenyyteen vaikuttanee ehkä se, onko jäsenen kotipaikalla omaa sukututkijoiden paikallista yhdistystä.

Martti Attila
×