Tiedote

FT Vesa Hännisen 27.2.2024 pitämä esitelmä aiheesta Talvi– ja jatkosodan henkilöhistorialliset lähteet on katseltavissa Videotallenteet -sivultamme; vain jäsenille.

Yhdistyksemme on ostanut katseluoikeudet Juha Vuorelan julkaisemaan laajaan esitelmäkokoelmaansa. Kokoelma sisältää yhteensä yli 60 esitelmää kolmen vuoden ajalta. Jos siis sinulta on jokin esitelmä jäänyt aiemmin näkemättä, voit nyt korjata tilanteen. Videot tarjotaan vain sisäänkirjautuneille jäsenillemme ja löydät kokoelman sisällysluettelon ja linkin kokoelmaan Videotallenteet-sivultamme tästä linkistä. Vain jäsenille siis, eli muista kirjautua sisään sivuillemme.

Puheenjohtajan katsaus

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 1/2021 Kirjoittaja Arto Lahtinen

Mennyt vuosi oli poikkeuksellinen. Osa yhdistyksemme suunnitellusta toiminnasta jäi koronan vuoksi toteutumatta tai siirtyi ainakin toiseen ajankohtaan. Jotain hyvääkin poikkeuksellisessa ajassa on ilmennyt. Uusi tilanne antoi sysäyksen miettiä yhdistyksen toimintatapoja kriittisesti. Muutosta on ollut näkyvissä niin yhdistysten kuin yritystenkin toiminnassa.

Meidän osaltamme ensimmäiset muutokset ja parannukset näkyvät verkkosivuillamme. Niiden kehittäminen oli jo aiemmin mielessä, mutta muuttunut tilanne teki asian kiireelliseksi. Tiedottamista on myös syytä lisätä. Yritämme käyttää tiedottamisessamme useita eri väyliä.

Kuva 1
Kuva 1. Arto Lahtinen

Olemme miettineet kerhotapaamisten sisältöä ja saavutettavuutta. Onko kaikille varmasti selvää, missä kerhotilamme sijaitsee ja mitä siellä tehdään? Kaikenlainen kerhotapaamisiin liittyvä palaute on meille tärkeää. Ajatuksia kerhotapaamisten teemoista otamme mielellään vastaan. Toivon myös lisää kävijöitä kerhotapaamisiimme, sitten kun pandemia helpottaa.

Sukututkijahakemisto kaipaa lisää sivuilleen sukututkijoiden tutkimuskohteita. Mitä enemmän sivuilla on tietoja sukututkijoista ja heidän tutkimuskohteistaan, sitä suurempi hyöty saadaan jäsenistöllemme. Sukututkijahakemiston kautta verkostoituminen helpottuu.

Kuukausitapaamisissamme on ollut kiitettävän paljon sukutut-kimuksen ja historian harrastajia. Tulevista esitelmöitsijöistä pyydän jäsenistöltä vinkkejä. Näitä tapaamisia on nyt ollut vähemmän, koska olemme joutuneet tilaisuuksiamme peruuttamaan. Tämän vuoksi meidän on myös ollut vaikeampi saada juttuja Suvustajaan.

Kuluvan vuoden toiminnallemme reunaehdot sanelee pandemia. Toivotaan, että tänä vuonna toimin-tamme normalisoituisi. Suunnitelmis-sa on järjestää maaliskuussa vuosi-kokous, mikäli tilanne sen sallii. Muutokset ovat kuitenkin mahdol-lisia. Siksi kehotankin seuraamaan verkkosivujemme ja Facebook-sivu-jemme tiedotteita.

Salon seudun ja Kemiönsaaren uudet digitoidut kirkonkirjat antavat entistä paremmat mahdollisuudet jatkaa sukututkimuksia. Käytetään niitä hyväksi!

Kiitän kaikkia toiminnassamme mukana olleita viime vuodesta!

Menestystä vuodelle 2021!

 

Arto Lahtinen
×