Tuula Virsu - Kunniajäsenemme

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 2/2015 Kirjoittaja Kaija Salminen
Kuva 1
Kuvassa puheenjohtaja Kari Iso-Järvenpää onnittelee Tuulaa kukkasin kunniajäsenyyden johdosta Wiurilassa juhlaillallisen yhteydessä. Kuva Kaija Salminen

Hallitus päätti kokouksessaan 28.2.2015 kutsua uudeksi kunniajäsenekseen kirjastonhoitaja Tuula Virsun. Hän oli yhdistyksemme sihteerinä vuosina 1987 - 1989 ja taloudenhoitajana vuosina 1990-1992 sekä hallituksen jäsenenä vuosina 1993-1998 ja vuonna 2002.

Tuula on ollut aktiivinen yhdistyksen toimija monin eri tavoin:

  • Toimitti (ja puhtaaksikirjoitti) vuonna 1994 julkaistut kolmiosaiset esipolvitaulut
  • Toimitti vuosina 1988 ja 1992 yhdistyksen sukututkijaluettelon sekä toimitti jäsentemme tutkimuskohteiden luettelon Suomen sukututkimusseuran nettisivuille.
  • Osallistui v. 1996 julkaistun Säkkijärvi kuvamuistoina-kirjan toimittamiseen.
  • Piti Salon kansalaisopistossa useita sukututkimuskursseja.
  • Salon kirjastossa toimiessaan oli sukututkijoiden PR-henkilö ja hankki paljon uusia jäseniä.
  • Vaikutti merkittävästi Salon kirjaston sukututkimusilojen suunnitteluun.
  • Tuulalla oli paljon kontakteja mm. luennoitsijoiksi. Lisäksi hän on antanut lukuisia vinkkejä jäsenillemme heidän sukututkimuksessaan ohjaten oikeille tiedon lähteille.
  • Hän organisoi karjalaisten sukujen tapaamisia.

Hallitus onnittelee Tuulaa kiitollisena suuresta antaumuksesta, jolla hän eri tavoin on toiminut yhdistyksessämme. Toivomme. että saamme vielä lukea Tuulan omakohtaisia kokemuksia näistä tehtävistä.

Kaija Salminen
×