Tiedote

Covid-19-rajoitusten ja -suositusten muuttuessa, saattaa kerhohuonetapaamisiin ja kuukausikokouksiemme ohjelmiin tulla muutoksia nopeallakin aikataululla. Siksi on tärkeää, että tarkistat tilanteen verkkosivuiltamme ennen kuin lähdet tilaisuuteemme.

Katso tarkemmin ajantasaisesta kalenteristamme. Päävalikon kohdasta AJANKOHTAISTA löydät linkit eri tapahtumatyyppien kalentereihin.

Puheenjohtajan katsaus

Artikkeli on julkaistu myös Suvustaja:ssa 2/2022 Kirjoittaja Arto Lahtinen

Yhdistyksemme jäsenmäärä ylitti 400 jäsenen rajan keväällä 2022. Kasvavasta jäsenkunnastamme iso osa asuu Salon seudun ulkopuolella. Toteutimme jäsenkyselyn saadaksemme eväitä toimintaamme ja sen kehittämiseen. Kyselyyn vastasi 80 jäsentä, n. 20 % jäsenistöstämme. Kiitokset vastanneille!

Kuva 1
Kuva 1. Arto Lahtinen

Kyselyssä kiitosta saivat etenkin jäsenlehtemme Suvustaja, verkkosivumme ja etätapahtumat. Pitkittynyt pandemia on toiminut sysäyksenä toimintamme monipuolistamiselle.

Panostukset verkkosivuihin ja tämän päivän teknisiin mahdollisuuksiin ovat täten olleet oikean suuntaisia. Toivoimme saavamme jäsenistöltä ideoita, ja niitä tulikin runsaasti. Monet halusivat enemmän sukututkimusaiheita Salon alueelta ja enemmän tietoa sukututkimuksen lähteistä. Muissa toivomuksissa korostui ajatus ongelmien ratkomisesta ryhmänä kerhotapaamisissa tai etänä.

Kerhotapaamisissa oli vastaajista käynyt vain 39 % joko kerran tai useammin. Kerhotapaamisten rooli tietojen hankinnassa on keskeinen. Kannattaa käyttää kokeneiden tutkijoidemme osaamista hyväksi ongelmien ratkaisemiseksi. Sukututkimus on hyvin pitkälle yhteistyötä tutkijoiden kesken. Solmut voivat aueta nopeastikin.

Muistutan verkkosivuiltamme löytyvästä sukututkijahakemistosta, josta löytyy tutkijoittain heidän tutkimiaan sukuja.

Toteutamme jatkossa mahdollisuuksien mukaan kerhotapaamisia lisää myös etänä. Yhdessä pohtiminen tuottaa aika usein tuloksia.

Lisää toivottiin DNA-sukututkimusta ja vanhoihin käsialoihin perehtymistä. Veli Pekka Toropaisen vetämillä etäkursseilla olemme yrittäneet jakaa tietoa vanhoista käsialoista.

Haluan korostaa sukututkimuksessa kriittisyyttä. Lähteet pitää tarkistaa, eikä uskoa sokeasti jonkun toisen netissä julkaisemia tutkimuksia. Verkosta löytyy turhankin paljon täysin vääriä olettamuksia ja löyhin perustein tehtyjä kytkentöjä.

Yritämme ottaa tulevaisuudessa toiminnassamme huomioon jäsenistön toiveita. Kannustan olemaan tutkimushaasteissanne yhteydessä yhdistykseemme kanaviemme kautta. Jatkuvaa jäsenistön palautetta pidän toimintamme kannalta keskeisenä.

Tuloksekasta tutkimussyksyä toivottaen!

Arto Lahtinen
×